Prověření budov a statické práce

Pro vlastníky budov a kupující zajišťujeme ve spolupráci s certifikovaným nezávislým inspektorem ABCHI Home Experts [tooltip position="mouse" sticky="true" style="minimal" closetext="Zavřít" trigger="prověření nemovitostí"]

Prověření nemovitosti je kontrola nemovitosti vyškoleným odborníkem v oboru pozemního stavitelství, který má dostatečné vzdělání a praxi a je oprávněn vykonávat činnosti stavebně-technických průzkumů. Prověření nemovitosti je v zahraničí, kde realitní činnost podléhá přísným zákonným normám, zcela běžnou službou, bez které se neobejde jediný prodej či koupě nemovitosti. Díky této službě je na konci nemovitost popsána v certifikované zprávě, která  z pohledu až z dvou set stavebních položek hodnotí kvalitu nemovitosti. Tuto nemovitost to pak dokáže odlišit na trhu a určit přesněji její skutečnou cenu.

[/tooltip] z pohledu až dvou set stavebních složek a následné  vydání [tooltip position="mouse" sticky="true" style="minimal" closetext="Zavřít" trigger="certifikované zprávy"]

Certifikovaná zpráva je objektivní a zcela nezávislá zpráva o stavu nemovitosti vytvořená oprávněným odborníkem. Obsahuje soupis jednotlivých položek s přesným popisem jejich stavu a uceleným přehledem závad včetně postupu k jejich odstranění. Vše je taktéž zachyceno v podrobné fotodokumentaci. Certifikovaná zpráva umožňuje hrubý odhad nutných investic k odstranění vad a poruch a podstatně snižuje riziko skrytých vad. V neposlední řadě umožňuje správně a včas  plánovat jednotlivé opravy. Certifikovaná zpráva je nástrojem pro prodávajícího, aby odlišil svou nemovitost od konkurenčních nabídek a eliminoval možné právní spory z hlediska pozdějších reklamací. Výhodou je i pro kupujícího, který je při výběru nemovitosti uchráněn před nekvalitními nabídkami a má vyšší míru jistoty ve své rozhodnutí.

[/tooltip]. Dále Vám nabízíme kvalitní služby v oblasti návrhu a posouzení nosných stavebních konstrukcí. Naše společnost se snaží zajistit kvalitní služby v oblasti návrhu a posouzení nosných a stavebních konstrukcí se zaměřením na vysokou kvalitu a flexibilitu. Navrhujeme stavby z betonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí. Našimi klienty jsou převážně architektonické a projekční ateliéry, případně vlastníci budov a investoři.

Naše služby

  • statické posudky budov rodinných a bytových domů
  • vypracování dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele a provedení stavby
  • provedení auditů projektové dokumentace

Potřebujete poradit se statickým a technickým stavem nemovitosti? Kontaktujte nás.

Reference