lis19

Inspekce nemovitostí aneb Důvěřuj, ale prověřuj

Kategorie // Blog

Zadáme-li výraz „inspekce nemovitostí“ do vyhledávače, dozvíme se, že se jedná o odborné prověření staršího domu, bytu či novostavby, které posuzuje skutečný technický stav objektu a jeho hodnotu, obecně řečeno jde tedy o zjištění skutečného technického stavu nemovitosti.
Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, což je v podstatě takový hodný strýček se vzděláním a praxí v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb, který je schopen nám do budoucna ušetřit peníze, které bychom museli do nemovitosti investovat v případě neplánovaných oprav.


A co že to vlastně tento nezávislý odborník inspicíruje? Mimo jiné:


· statiku budovy
· hydroizolaci objektu
· energetickou náročnost budovy
· míru hluku v objektu
· dodržení bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků
· stav povrchů podlah, stěn apod.
· stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody)
· skutečnou cenu nemovitosti a odhad nákladů na sanaci vad


Inspekcí může projít až 200 kontrolních bodů a výstupem je závěrečná zpráva o stavu nemovitosti.
Služba je nabízena kupujícím, prodávajícím i realitním makléřům, aby snížila rizika, napomohla dosažení optimální ceny a celkově usnadnila uzavření obchodu.
Společnost Graflunds s.r.o. využívá služeb společnosti ABCHI Home Experts, která díky své službě pomáhá uzavírat realitní transakce na principech objektivity, nezávislosti a důvěryhodnosti a tím pádem snižuje rizika pro prodávajícího i kupujícího. Společnost ABCHI Home Experts využívá zkušeností a metodiky prověřené na americkém a kanadském trhu.